Over de praktijk

Onze praktijk vindt haar oorsprong tijdens lange gezamenlijke wandelingen in de natuur. Hier is de basis ontstaan om onze krachten, onze verschillende expertises en ervaringen te bundelen en samen te laten komen in de Praktijk voor Relatie- en Gezinstherapie, coaching en advies.

Onze medeoprichter Harry Kamphuis, coach en adviseur, koos de naam STRNGTH.
Deze naam staat voor groei in kracht door samenwerking en vertrouwen.

 

Grazyna Kwasniewska

 

Mijn naam is Grazyna Kwasniewska, ik ben relatie- en gezinstherapeut en praktijkhouder. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een open en transparante houding, heldere communicatie, duidelijke verwachtingen en doelen.

Ik bied cliënten een veilige en vertrouwde omgeving, houd cliënten (waar nodig) een spiegel voor, weet hen te motiveren tot verandering en bewaak de afgesproken verwachtingen en doelen.

Vanwege mijn Poolse afkomst heb ik affiniteit met de transculturele manier van werken. Respect voor diversiteit vormt een belangrijk uitgangspunt in mijn werk.

Ik spreek Nederlands en Pools.

 

Opleiding en ervaring:

  • HBO-MWD opleiding
  • Voortgezette Opleiding “Jeugd, Gezin en Context”
  • Postdoctorale Opleiding Systeemtherapie ( relatie- en gezinstherapie).
  • FFT therapie ( FunctionalFamily Therapy ),  ‘evidence based’ gezinstherapie voor gezinnen met problematische adolescenten.  
  • EFT Emotionally focused therapy
  • EMDR (trauma behandeling)
  • KUK behandeling (Kinderen Uit de Knel), de behandeling voor beter ouderschap bij ernstige (vecht)scheiding problemen.  

Naast mijn praktijk in relatie- en gezinstherapie ben ik al ruim twee decennia werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheid Zorg. Op dit moment ben ik al een aantal jaren werkzaam bij GGZ instelling “Osperon” in ‘s-Hertogenbosch.

 

Privacy

STRNGTH heeft privacy hoog in het vaandel staan. Onze therapeuten hebben een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Tenzij u toestemming geeft wordt hieruit geen informatie gedeeld.
De enige wetmatige uitzondering op deze regel is als er sprake is van (een vermoeden van) (zeer dreigend) gevaar. In dat geval is STRNGTH verplicht een melding te maken bij de daarvoor bevoegde instanties. 
Het kan zijn dat uw vraagstelling wordt overlegd tijdens intercollegiale inter-/ supervisies. Daarbij worden uw persoonsgegevens echter nooit gedeeld.
De cliëntendossiers worden 20 jaar bewaard conform het wettelijk verplichte bewaartermijn.

 

Omgang met persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij de persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldig doeleinde voor is, zoals is vastgelegd in de wet.

 

Klachtenregeling

STRNGTH doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Rechtstreeks contact met uw hulpverlener is de eenvoudigste en snelste manier om aan te geven waar u ontevreden over bent. Samen open en eerlijk het probleem bespreken is de beste manier om tot een oplossing te komen.

Wilt u uw onvrede niet met uw hulpverlener bespreken? Of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan zijn wij aangesloten bij P3NL, klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg. 

 

Ruime ervaring

Onze therapeuten beschikken over ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), NVPA en gekwalificeerd volgens de normen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook zijn wij aangesloten bij de RBCZ. De jarenlange ervaring van onze adviseur staat borg voor advies op maat.

 

Meer weten? Maak direct een afspraak