EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Dit is een  therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende (traumatische) ervaring(en). Deze schokkende ervaringen kunnen zich voordoen als je slachtoffer bent van een ongeval, verwonding, ernstige ziekte, geweld, (seksueel) misbruik, aanranding, verkrachting, brand, natuurramp of oorlogssituatie. Ook verlieservaringen, zoals verlies van een baan, een geliefde of verlies van autonomie kunnen leiden tot schokkende ervaringen. Kortom, ingrijpende gebeurtenissen waarbij je machteloosheid hebt ervaren. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan.

EMDR wordt bestempeld als een volwaardige en effectieve therapeutische methode en geldt als eerste keus van behandeling om deze ervaringen een plaats te geven en je van de klachten af te helpen. 

Meer weten? Maak direct een afspraak