Gezinsdiagnostisch Onderzoek

Analyseren van problemen, zoeken naar verklaringen hiervoor en proberen de problemen op te lossen, zijn eigen aan de mens. Vastgeroeste patronen binnen gezinnen dragen vaak bij aan het vastlopen van personen of hun behandeling. Wij zetten graag onze professionele begeleiding in om te ondersteunen bij het begrijpen van problemen binnen het gezin. Op basis hiervan vindt terugkoppeling en rapportage plaats. Indien wenselijk wordt een passende behandelmethodiek voorgesteld.

Meer weten? Maak direct een afspraak