Gezinstherapie

Er gaat veel goed in je gezin, maar er zijn ook kwesties die leiden tot problemen waar je samen niet goed uitkomt.

Misschien verloopt de communicatie moeizaam en ontstaan er conflicten. Er kunnen verschillen van mening zijn over de opvoeding. Misschien gaat het niet goed met iemand in je gezin wat van grote invloed is op de onderlinge verhoudingen. Vaak hebben jullie zelf een oplossing gevonden, maar nu lukt dat niet en lopen jullie vast. Er is een patroon ontstaan dat maar niet ophoudt. Gezinstherapie kan dan een oplossing bieden.

In de therapie bespreken we wat nodig is om je gezinssituatie te verbeteren zodat er ruimte ontstaat om weer positief met elkaar om te gaan.

Gezinstherapie met moeilijke pubers

Opvoeden is soms lastig en moeilijk. U kunt zich als ouder vaak onzeker en onmachtig voelen. Krijgt u geen grip meer op het gedrag van uw kind, en misschien ook niet op uzelf, ontstaan er problemen op school of dreigt uw kind op het verkeerde pad te raken, lukt praten met uw puber niet meer en zijn er regelmatig heftige ruzies, hebben zich ingrijpende gebeurtenissen in uw gezin voorgedaan en lukt het niet meer om als gezin prettig met elkaar verder te leven, dan kan gezinstherapie een oplossing zijn.

Bij soortgelijke problemen kan gezinstherapie helpen om samen een nieuwe start te maken en te zoeken naar een bevredigende oplossing. Ook als uw kind gediagnosticeerd is met een gedragsstoornis, ADHD of anderszins kan gezinstherapie uitkomst bieden. Als u de situatie weer de baas wilt worden dan is het tijd om met elkaar aan de slag te gaan.

Gezinstherapie bij nieuw samengestelde gezinnen

Gescheiden ouders gaan regelmatig een nieuwe partnerrelatie aan. Zo ontstaan nieuwe samengestelde gezinnen. Stiefouders en stiefkinderen moeten dan een weg vinden om samen een nieuw gezin te vormen. Vaak is dit een erg moeilijk proces.

Gezinstherapie bij STRNGTH zorgt ervoor dat er orde komt in de chaos en antwoord komt op de vraag: “hoe kunnen wij op een gezonde en fijne manier de toekomst in”.

Meer weten? Maak direct een afspraak