Relatie- en gezinstherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en/of gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor onderlinge interactiepatronen en verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen. Uitgangspunt is dat een probleem of  (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties (het systeem) hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokkenen.

Meer weten? Maak direct een afspraak