In alle fasen in je leven heb je te maken met relaties met mensen om jou heen. Met ouders, kinderen, partners, ex-partners, familie, vrienden, buren, werkrelaties en andere relaties.

Niet alle relaties lopen altijd even soepel. Soms heb je iemand nodig om de zaak weer op de rit te krijgen. Wij helpen je daarbij. Vaak slagen we er zelf in de spanning in de relatie te verminderen, lukt dat niet dan is de praktijk voor relatie- en gezinstherapie STRNGTH de aangewezen partner om de verbinding in de relatie te herstellen.

In onze praktijken in Rosmalen en 's-Hertogenbosch bieden we partnerrelatie- en gezinstherapie aan partners, ouders, kinderen, familieleden en hun naasten. Zowel in gezinsverband als individueel, ongeacht jouw situatie en levensfase. Daarnaast zijn we er voor begeleiding van nieuw samengestelde gezinnen en coaching en advies.

STRNGTH heeft sinds de start in april 2019 een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Naast Relatie- en Gezinstherapie heeft onze praktijk ook Gezinsdiagnostisch Onderzoek, EMDR en individuele therapie in het aanbod opgenomen.

Gezinsdiagnostisch Onderzoek

Analyseren van problemen, zoeken naar verklaringen hiervoor en proberen de problemen op te lossen, zijn eigen aan de mens. Vastgeroeste patronen binnen gezinnen dragen vaak bij aan het vastlopen van personen of hun behandeling. Wij zetten graag onze professionele begeleiding in om te ondersteunen bij het begrijpen van problemen binnen het gezin. Op basis hiervan vindt terugkoppeling en rapportage plaats. Indien wenselijk wordt een passende behandelmethodiek voorgesteld.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

 

Dit is een  therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende (traumatische) ervaring(en). Deze schokkende ervaringen kunnen zich voordoen als je slachtoffer bent van een ongeval, verwonding, ernstige ziekte, geweld, (seksueel) misbruik, aanranding, verkrachting, brand, natuurramp of oorlogssituatie. Ook verlieservaringen, zoals verlies van een baan, een geliefde of verlies van autonomie kunnen leiden tot schokkende ervaringen. Kortom, ingrijpende gebeurtenissen waarbij je machteloosheid hebt ervaren. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan.

EMDR wordt bestempeld als een volwaardige en effectieve therapeutische methode en geldt als eerste keus van behandeling om deze ervaringen een plaats te geven en je van de klachten af te helpen. 

Relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie

Vaak slagen we er zelf in de spanning in de relatie te verminderen, lukt dat niet dan is de praktijk voor relatie- en gezinstherapie STRNGTH de aangewezen partner om de verbinding in de relatie te herstellen.

Meer informatie

Begeleiding Poolse gezinnen

Hulp bij begeleiding van Poolse gezinnen in Nederland.

 

Tijdelijk of definitief settelen in een ander land brengt per definitie een aantal problemen met zich mee. Een andere taal, andere normen en waarden zorgen ervoor dat integratie niet van zelf gaat.

Gelet op de Poolse origine van één van de oprichters van STRNGTH biedt de praktijk ook gezins- en partnerrelatietherapie aan Poolse mensen in Nederland. Wij geven ook coaching en supervisie aan hulpverleners die met Poolse gezinnen werken.

Onze therapeuten

In onze praktijk werken deskundige en ervaren relatie- en gezinstherapeuten, coaches en adviseurs.

Onze therapeuten zijn erkend en geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA).

Wij hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ voor Jeugd- en Gezinsprofessionals. Deze liggen ter inzage op de praktijk.

 

Waarom STRNGTH?

Ruime ervaring

Onze therapeuten beschikken over ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en gekwalificeerd volgens de normen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De jarenlange ervaring van onze adviseur staat borg voor advies op maat.

Wij bieden hulp aan Poolse gezinnen in hun moedertaal en bieden ondersteuning aan hulpverleners die met Poolse gezinnen werken

Eén van de oprichters van STRNGTH is van Poolse origine. De begeleiding van Poolse gezinnen in Nederland kan dus 1 op 1 plaats vinden. Bij getrapte gesprekken via een (dure) tolk gaan nuances vaak verloren.

Vergoed door zorgverzekeraars

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan is de kans groot dat je verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt. De therapie valt onder "alternatieve zorg".

STRNGTH heeft inmiddels een basisovereenkomst met de volgende 16 Brabantse gemeenten

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, ‘s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught


Wat zeggen onze klanten

Meer weten? Maak direct een afspraak