Gezinstherapie met moeilijke pubers

Opvoeden is soms lastig en moeilijk. U kunt zich als ouder vaak onzeker en onmachtig voelen. Krijgt u geen grip meer op het gedrag van uw kind, en misschien ook niet op uzelf? Ontstaan er problemen op school of dreigt uw kind op het verkeerde pad te komen? Lukt praten met uw puber niet meer en er zijn regelmatig heftige ruzies? Hebben er zich ingrijpende gebeurtenissen in uw gezin voorgedaan en lukt het niet meer om als gezin prettig met elkaar verder te leven?

Bij deze en soortgelijke problemen kan gezinstherapie helpen om een nieuwe start met elkaar te maken en samen te zoeken naar een bevredigende oplossing. Maar ook als uw kind gediagnosticeerd is met een gedragstoornis, ADHD of andere diagnose, kan gezinstherapie uitkomst bieden. Als u de situatie weer de baas wilt worden dan is dit de tijd om met elkaar aan de slag te gaan!

Meer weten? Maak direct een afspraak